MENU

Terapia rodzinna

Jest to forma terapii, w której bierze udział cała rodzina (najczęściej domownicy). Wynika to z założenia, że rodzina tworzy system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą w relacjach i wzajemnie na siebie oddziaływują.

Problem jednego domownika najczęściej wpływa na cały system rodzinny, a i system rodzinny wpływa na powstawanie zaburzeń u jednostki. W trakcie wspólnych wzajemnych oddziaływań wytwarzają się specyficzne relacje i rodzaj komunikacji, który sprzyja powstawaniu różnych koalicji w rodzinie. Powoływani są przez system rodzinny tzw. eksperci, „sprzymierzeńcy”, którzy w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie całej rodziny.

 

Kiedy warto wybrać terapię rodzinną?

 

 • kiedy dostrzegamy, że problemy jednego członka rodziny wpływają na relację z pozostałymi (np. panuje napięcie, w rodzinie łatwo wybuchają konflikty, kłótnie, dostrzegalne jest przygnębienie, unikanie rozmów lub nikt ze sobą nie rozmawia o tym co się dzieje).
 • kiedy relacje w rodzinie lub forma komunikacji przyczynia się do problemów u jednego członka rodziny np. zmiana zachowania (depresja), u dzieci najczęściej pojawia się przygnębienie, wycofanie, izolacja lub agresja, nadpobudliwość, ucieczki z domu, problemy w szkole itd.,
 • kiedy członkowie rodziny doświadczają trudności we wzajemnych kontaktach (wybuchają konflikty o sprawy ważne lub o te mniej ważne, brak zrozumienie, nie można podjąć wspólnej decyzji, pojawia się uczucie niezrozumienia,obcość),
 • kiedy rodzina przeżywa kryzys życiowy np. śmierć lub choroba kogoś bliskiego, rozwód, utrata pracy i nie radzi sobie z tą zmianą,
 • kiedy członek rodziny choruje na chorobę przewlekłą, o której wiadomo w medycynie, że ma podłoże emocjonalne tzw. choroby somatyczne,
 • kiedy niepokoi nas zachowanie członka rodziny (zmienia się w krótkim czasie zachowanie na tzw. „dziwaczne”, dziecko przestaje jeść, zaczyna się moczyć w nocy itd.),
 • kiedy rodzice przeżywaj trudności wychowawcze,
 • kiedy rodzice mają wrażenie, że tracą ze swoim dzieckiem kontakt lub chcieliby zmienić formę relacji z dzieckiem.

 

Jak wygląda sesja?

 • trwa 1h lub 1,5h w zależności od potrzeby (jest to wcześniej ustalane w trakcie zawierania kontraktu terapeutycznego),
 • aktywność terapeuty skoncentrowana jest na wszystkich uczestnikach spotkania, a nie na jednej osobie( z której powodu doszło do spotkania),
 • terapeuta stara się być neutralny, nie osądza, nie ocenia. Pomaga zrozumieć i rozwiązać problem.
 • terapia rodzinna to najczęściej od 12 do 15 spotkań z przerwami co tydzień, dwa lub trzy tygodnie w zależności od problemu. W trakcie procesu terapeutycznego przerwy między sesjami się wydłuża,
 • terapia pary to najczęściej do 15 spotkań,
 • terapia indywidualna – ilość sesji ustalana jest indywidualnie w zależności od problemu i potrzeb.