MENU

Terapia rodzinna Gorzów

Terapia rodzinna to forma psychoterapii, w której uczestniczą wszyscy członkowie rodziny oraz psychoterapeuta. Wynika to z założenia, że rodzina tworzy system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą w relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Należy też pamiętać o tym, że problem jednego domownika najczęściej wpływa na cały system rodzinny. Wówczas może dochodzić do wielu kłótni, nieporozumień, a nawet agresji. 

Terapia rodzinna jest skierowana do rodzin, w których pojawiają się pewne konflikty i nieporozumienia, a jej członkowie nie radzą sobie z trudnościami. Proponujemy Państwu terapię rodzinną, którą prowadzimy na terenie Gorzowa. Podczas terapii każdy członek rodziny będzie mógł swobodnie opisać swoje odczucia i wyrazić towarzyszące mu emocje.

Kiedy warto wybrać terapię rodzinną?

Terapia rodzinna daje możliwość pokonywania wielu trudności, jakie pojawiają się w rodzinie. Na terapię rodzinną warto się zgłosić w sytuacjach, gdy: 

 

  • problemy jednego członka rodziny wpływają na relację z pozostałymi, w rodzinie panuje napięcie, tworzą się kłótnie,
  • członkowie rodziny unikają wzajemnych rozmów,
  • relacje w rodzinie przyczyniają się do problemów u jednego domownika, np. zmiana zachowania, przygnębienie, wycofanie, izolacja lub agresja,
  • członkowie rodziny doświadczają trudności we wzajemnych kontaktach, nie potrafią podjąć wspólnych decyzji,
  • rodzina przeżywa kryzys życiowy, np. śmierć lub choroba kogoś bliskiego, rozwód, utrata pracy,
  • rodzice przeżywają trudności wychowawcze.

 

Jak wygląda sesja terapeutyczna?

Sesja terapii rodzinnej trwa średnio 1 lub 1,5 godziny. Należy jednak pamiętać o tym, że długość i częstotliwość spotkań ustala terapeuta na podstawie indywidualnego przypadku. Podczas spotkania psychoterapeuta koncentruje się na wszystkich uczestnikach terapii, jest neutralny i nie ocenia. Pierwsze wizyty są często bardzo trudne dla członków rodziny, dlatego też terapeuta zawsze okazuje wsparcie i zrozumienie, dzięki czemu wszystkie osoby mogą poczuć się pewniej.