MENU

Terapia pary

Jest formą psychoterapii, w której uczestniczy małżeństwo lub osoby pozostające w związku nieformalnym (partnerskim) przeżywające trudności we wzajemnej komunikacji. Podczas spotkań prowadzona jest rozmowa wywierająca nacisk na poznanie zmiany komunikacji w parze. Celem terapii jest weryfikacja wzajemnych oczekiwań, poprawa komunikacji oraz relacji w związku.

 

Kiedy zdecydować się ma terapię?

 

  • kiedy partnerzy nie umieją się porozumieć (wypracować wspólne stanowisko odnośnie jakiejś sprawy),
  • gdy jeden z partnerów czuje się pomijany, umniejszane są jego potrzeby,
  • gdy w związku brakuje zaufania i zrozumienia partnerzy nie wspierają się nawzajem,
  • partnerzy chcą zmniejszyć wpływ rodzin i osób trzecich na związek lub mają poczucie, że przeszłe związki wywierają duży wpływ na ich obecną sytuację,
  • gdy jeden z partnerów dopuścił się zdrady,
  •  razem chcą poprawić jakość wzajemnych relacji.

 

 Efekty terapii:

 

Proces terapeutyczny przebiega w czasie, rzadko dzieje się tak, że efekt jest dostrzegalny po pierwszym czy drugim spotkaniu. Często ustępowanie trudności obserwowalne jest powoli i stopniowo w zależności od zaangażowania i chęci współpracy osób. Nie zawsze zgłaszane oczekiwanie ustąpienia danego zachowania jest możliwe. Proces terapeutyczny to także weryfikacja oczekiwań własnych wobec oczekiwać  innych. Częstym efektem terapii jest poprawa komunikacji i tym samym zmiana relacji w parze, rodzinie czy z otaczającymi nas innymi. Zmiana w relacji często prowadzi do rozwiązania zaistniałego problemu poprzez nadanie mu innego znaczenia. Dochodzi do tzw. przesunięcia środka ciężkości. Domownicy zaczynają być bardziej uważni na to co mówią do siebie. Wiele osób ma szansę po raz pierwszy usłyszeć od innych, jak widzą i przeżywają, to co dzieje się w rodzinie, parze czy w relacji ze znaczącymi innymi. Zaczynamy słychać siebie nawzajem. Dzięki zdobytemu doświadczeniu i wiedzy w trakcie terapii  zaczynamy nawiązywać inne, jakościowo lepsze relacje z osobami z poza rodziny. Po terapii rodzice zwiększają swoje kompetencje wychowawcze, partnerzy umieją stawiać i przestrzegać granic osobistych i wypracowanych dla utrzymania i rozwijania związku. Indywidualnie zwiększa się samoświadomość w tworzeniu procesu komunikacji a tym samym wpływ na kształtowanie i utrzymywanie poprawnych, sadysfakcjonujących relacji z innymi.