MENU

Psychoterapia indywidualna Gorzów

Psychoterapia indywidualna jest najpowszechniejszą formą terapeutyczną. Jest ona skierowana do osób, które nie radzą sobie z własnymi problemami i potrzebują wsparcia w trudnych sytuacjach. Terapia indywidualna polega na bezpośrednich spotkaniach pacjenta z terapeutą, podczas których pacjent może szczerze opowiedzieć o swoich trudnościach.

Oferujemy Państwu psychoterapię indywidualną prowadzoną przez doświadczonego terapeutę.
Ten rodzaj terapii jest przeciwieństwem do terapii grupowej, a podczas spotkań psychoterapeuta koncentruje się na odczuciach, przeżyciach i przemyśleniach pacjenta. Co więcej, tematyka rozmów jest dopasowywana do potrzeb klienta i najczęściej dotyczy wewnętrznych niepokoi, które utrudniają mu codzienne funkcjonowanie.

Kiedy warto iść na terapię indywidualną?

Na terapię indywidualną warto się zgłosić w momencie, gdy nie radzą sobie Państwo z emocjami, odczuwają lęk i nie mogą uporać się z myślami. Ten rodzaj terapii może pomóc zrozumieć własne odczucia i poznać przyczynę problemu. Ponadto terapia indywidualna pozwala poznać siebie, zrozumieć swoje emocje i uwolnić się od lęków. Wprowadza ona nowe spojrzenie na zaistniałą sytuację i uczy pracy nad własną zmianą.