MENU

Terapia indywidualna

Terapia indywidualna jest najpowszechniejszą formą terapeutyczną. Tematyka rozmów dopasowana jest do potrzeb klienta. Dotyczy najczęściej niepokoi wewnętrznych lub zachowań, które zaburzają nam codzienne funkcjonowanie. Terapia indywidualna mam za zadanie wprowadzić nowe spojrzenie na zaistniałą sytuację, nową perspektywę.
Terapia indywidualna jest pracą nad własną zmianą. Decyzja o rozpoczęciu takiej formy terapii poprzedzona jest konsultacją wstępną.